Закриване на фирма – какво трябва да знаете за процедурата?

Не винаги нещата с бизнеса ви протичат така както сте ги планирали. Предвид динамичната икономическа обстановка в страната се оказа, че много фирми изпадат в несъстоятелност, от която следва тяхното заличаване. Процеса е сложен и бавен, но за да е детайлно и законово извършен се налага да бъдат използвани професионални счетоводни услуги. Кои са причините и как протичат етапите за закриване на фирма в София? Отговорите ще потърсим в днешната тема за да бъдат изяснени някои основни обстоятелства относно особеностите на заличаването на дружество от Търговския регистър.

Причини

Когато се регистрира едно стопанско предприятие то идеята е да се постигне  съответната икономическа изгода. Опциите за формата, под която да работи дружеството са ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД и други. В определен етап обаче нещата могат да не потръгнат така както ви се иска и с оглед да се прекрати, преустанови и заличи съответната фирма следва да се премине през процедура по закриване.

Преди всичко обаче трябва да бъдат ясни причините за стартирането ѝ. Най-чести се оказват:

 • Неправилна финансова дисциплина;
 • Работа при големи загуби;
 • Изтичане срока на действие на дружеството (в случай, че при учредяването е фиксиран такъв);
 • Други обстоятелства, които налагат заличаването и закриването на фирмата.

Определящо е да се има предвид това, че не всички дружества работят така, че носят положителни резултати. Когато едно предприятие е губещо то носи със себе си много задължения. Затова е по-добре да се премине към процедура за въвеждане в несъстоятелност и заличаване с оглед на това да не се превръща работния процес в агония.

Разбираемо етапите по закриването на фирмата да бъдат предоставени на експерти, които могат да се ангажират с изпълнението на процедурата. Както споменахме става въпрос за прилагане на сложни инструменти и спазване на съответните изискуеми срокове.

Как протичат етапите за закриване на търговско дружество?

Колкото и да ви се струва странно минималния срок за прекратяване съществуването на едно търговско дружество може да отнеме минимум седем месеца, а често времето се удължава до една година. Да, сложно е точно поради това имате нужда от услугите на специалисти, които са добре запознати със системата за закриване на фирми, спазване на процедурите и етапите съобразно спецификата на дружеството.

Главните стъпки, които следва да бъдат отчетени се отнасят до:

 • Избор на счетоводна кантора, която има опит в провеждането на такива процедури;
 • Изготвяне на първоначална документация, която се подава към НАП, която включва и уведомление за закриване на фирмата;
 • Срокът за издаване на Удостоверение от НАП за прекратяване на дейността е в рамките на 60 дни;
 • Изготвяне на отчети, в които се описват всички задължения към кредитори;
 • Уведомяване на НОИ за закриването на фирмата и издаване от Удостоверение от институцията за съответните трудови договори, ведомости и плащания към служители;
 • Заличаване от Търговския регистър.

Имайте предвид, че всеки един от изброените етапи е особено важен за това няма как да се справите сами. Квалифицирани фирми, които имат опит с прилагането на съответните инструменти и процедури гарантират законосъобразност, конфиденциалност.

Особености

закриване на фирма

Не е задължително да сте наясно с всички подробности, които се отнася до това да се вземат под внимание всички обстоятелства, които се отнасят до закриването на фирмата. Има обаче два основни акцента, които са свързани с това да се направи разлика между преустановяване на дейност и закриване на фирмата.

В случай на някакви възникнали обстоятелства може да се наложи временно да преустановите дейност. За да не се налага да плащате съответните текущи месечни разходи при неработеща фирма е добре да подадете онлайн заявление в системата на НАП за преустановяване на дейността на фирмата за определен период от време. Разбира се това не изключва подаването на някои основни отчети и декларации било то и с нулеви стойности, но пък ви спестява не малко излишни разходи.

При заличаването на фирма се има предвид тотално и безвъзвратно прекратяване на дейност. Преди да вземете окончателно решение относно тази процедура е добре да се консултирате със счетоводител, който може да ви даде точна информация относно всички последици от прилагането на процедурата.

Както навярно вече придобихте представа относно изложеното до тук важен момент е да бъдат изяснени конкретните причини за прекъсване или прекратяване на дейност както и в какво се изразява процедурата, срокове, тарифи и други.

Има значение колко време ще отнеме цялата процедура и колко ще ви струва тази услуга съобразно това под каква форма е регистрирана фирмата:

 • ЕТ;
 • ЕООД;
 • ООД;
 • АД;
 • СД или друго.

Според спецификацията на търговското дружество се спазват съответните стъпки и изготвяне на документи, които следва да се подадат в съответната институция – НАП или НОИ. Направете съответната консултация със счетоводна фирма, която да изложи своето становище относно процеса на прилагане на услугата както и каква би била тарифата, която следва да заплатите за закриването на фирма.