Защо е задължителна полицата Гражданска отговорност за шофьорите?

Независимо от това на каква стойност е автомобила, който шофирате е важно да се спазват предписанията и изискванията на законодателя по отношение на наличието на Застрахователна полица Гражданска отговорност. Задължителния характер за всеки един от шофьорите е мярка, която гарантира, че при потенциално настъпване на застрахователно събитие увредените лица или пътни транспортни средства ще бъдат обезщетени. Полицата гражданска отговорност за шофьори се сключва в полза на трето лице и тя е превенция, която е изключително важна както за потърпевшите, така и за иницииращите пътния инцидент.

Гражданска отговорност

Още по време на курса за водачи на леки или тежкотоварни автомобили инструкторите запознават своите курсисти с необходимостта от този вид застраховка. Гаранция, че няма да попаднете в пътен инцидент няма, но с Гражданска отговорност получавате възможност за поемане на разноски по възстановяване на материалните щети, както и всички онези, които са свързани с лечение на лицата, а също така и обезщетения, които са свързани с причиняване на смърт.

Доста сериозни са мерките, които предвижда законодателя поради липса на полица Гражданска отговорност. Отнемането на талона на автомобила, спирането от движение за определен период от време както и налагане на административна и парична глоба на водача са малка част от превенцията целяща намаляване на войната по пътя. Освен това онова, което наблюдаваме през последните години е също така и увеличаване на размера на премията по полицата Гражданска отговорност. Това никак не е случайно, тъй като съвместно с държавата застрахователните компании търсят едно по-ефективно и стимулиращо решение за съвестните и спазващи правилата за движение шофьори. Размера на платимата премия зависи от това дали водача е имал през изминалата година наложени санкции и дали е бил участник в пътен инцидент. Логично е за нарушителите на пътя размера на премията Гражданска отговорност да бъде по-висок, а като стимул към съвестните водачи застрахователните компании предоставят разумни и изгодни оферти.

Не бива да се омаловажава наличието на полицата Гражданска отговорност. Задължително при спиране за проверка от органите на КАТ един от изискуемите документи, които се подлагат на мониторинг са именно валидността на полицата и наличието на стикер на предния прозорец, удостоверяващ спазване на законодателните указания.

Срок на застраховката Гражданска отговорност. Срока на полицата е 1 година като застрахователите дават възможност на шофьорите за плащане на полицата както еднократно така и на вноски. Повече са желаещите да платят на разсрочен план поради това, че размера на застраховката не е от най-ниските. Не пропускайте подновяването на застраховката Гражданска отговорност, бъдете разумни и съвестни шофьори като спазвате правилата за движение по пътищата.