Как правилно да се погрижим за коректното функциониране на домашния водомер

Водомерите са измервателни уреди, чиято основна задача е да генерират информация за преминалото количество вода през тях. Използването на този важен ресурс не може да бъде неконтролирано и наистина е от съществено значение за да се осигури качество на питейната вода за битови и индустриални нужди. Така, че грижата за водомера е от приоритет не само за самото домакинство, но и дружеството доставчик.

Фирми, осигуряващи първа помощ на водомера

Сравняват водопроводчиците с компетентни профилирани специалисти. Въобще не е без знамение на кого ще поверите грижата за вашия водомер, особено ако действително има крещяща нужда от отстраняване на проблем, демонтаж или монтаж на нов уред за отчитане на разходваното количество вода. Причините, които биха повлияли върху прецизното измерване на водомерите са от различен характер:

 • Лошото състояние на щранговете и ниското качество на водата, която преминава през системата;
 • Корозия на връзки или елементи от конструкцията на уреда;
 • Остарял и твърде дълго време експлоатиран водомер;
 • Механична техническа авария, която е извън гаранционния срок за работа и покритие на разходи поради неизправност.

Описаните до тук проблеми не са рядкост и се оказва, че едва при набъбване на сметките и нереални суми, които са начислени осъзнаваме, че наистина има нещо нередно с ефективността на нашия водомер. Така, че ако и вие имате подобни казуси за разрешаване препоръчваме vikhelp в помощ за водомера и отстраняване на проблемите, свързани с него.

Предлагат ли фирмите намалена административна процедура за подмяна

Смяната на водомера може да бъде провокирана от изброените по-горе причини. изискването да се вземат адекватни мерки и да се реагира бързо  е не само в полза на самите потребители, но и на дружеството, което доставя вода до домакинствата. Решението да се ползват лицензирани фирми, които да се ангажират с абсолютно всички детайли по подмяната на водомера и грижа за неговото ефективно функциониране е сред основните цели на ВиК Хелп – оторизирани услуги, които ще помогнат на отчитащия уред да работи безотказно години наред.

водомер

Облекченията за клиентите, които се предлагат от vikhelp се отнасят до спестяване на:

 • Време;
 • Изготвяне на документация;
 • Сблъскване с бюрократични проблеми;
 • Узаконяване на новия водомер.

Имайте предвид, че със сигурност за един ден няма как да успеете да се справите с всички тези технически детайли варианта да се доверите изцяло на ВиК Хелп не само да се погрижи за водомера ви, но също така и за неговото узаконяване никак не са за пренебрегване.

Как най-лесно се сменя водомер

За да се пристъпи към ремонт на водомер или неговата подмяна на първо място се установява какъв е типа на аварията. От vikhelp гарантират, че от каквато и болест да страда измервателния ви уред то той доста бързо ще бъде излекуван. При опция за извършване на ремонт водомера се отнася до специализирани фирми, които извършват такива ремонтни работи, като се спазва процедурата за монтаж на чисто нов водомер. Необходимо е да се изготвят съответните протоколи и да се сложи временен водомер, с чиято помощ да бъдат начислявани количеството вода, което е изразходено за периода на извършване на ремонтите мероприятия. Но не винаги повредата е поправима и се стига до смяна на стария водомер с нов. Смяната естествено е от компетенциите на лицензирани професионалисти. За да не се сблъсквате с административни главоболия и неприятности поверете на специалистите от вик Хелп бързата замяна на водомера. А стъпките са повече от ясни:

 • Спиране на водата на жилището;
 • Демонтаж на водомера;
 • Съставяне на протокол за предаване с опис на номер на пломба и показания при свалянето на измервателния апарат;
 • Избор на нов. Препоръчително е да бъде с дистанционно отчитане, заради това, че са максимално прецизни и спестяват разходи на дружествата, както и неудобства за домакинствата, които са длъжни да осигурят достъп за отчитане на показанията на водомерите.
 • Монтаж;
 • Тест и пломбиране;
 • Узаконяване.

В помощ на домакинството и коректно отчитане на ползваната вода решението ви очаква на vikhelp.com.