Как работи методът Монтесори

Възпитанието и обучението на детето е трудна задача, решението на която не е общовалидно за всички. От MontiWay.BG споделят, че за добрите резултати по отношение на академичните резултати и постигането на емоционална интелигентност е важно доброто познаване на методи като този на Мария Монтесори.

Родителите могат да се водят по него, когато детето е още бебе, а след това да продължат да го прилагат при неговото обучение в детската градина и в училище. В следващите редове ще разберете повече за него.

Как методът Монтесори помага в родителството?

Напоследък е модерно да се говори за иновативните методи в образователната сфера, споделят от MontiWay.BG. Индивидуалният подход е все по-търсен и зачитан, защото новите поколения малко по малко разчупват стари и неработещи модели, що се касае до възпитание и образование на децата.

Методът на Мария Монтесори е система от похвати, които помагат да постигнем оптимални резултати при научаването на детето на ценни умения и личностни качества, както и при усвояването на някои важни навици като самостоятелно хранене, ходете до тоалетна на гърне и др. Той е популярен с това, че се различава драстично от традиционното образование в страната, а основният му принцип гласи „Да следваш детето“.

Свикнали сме в училищата и в детските градини правилата да важат за всички и от всички да се изисква да правят едно и също, разказват от MontiWay.BG. Това обаче се оказва все по-неработещ начин, тъй като децата са различни и всяко има индивидуални темпове на развитие и се нуждае от различно време, за да научи даденото нещо.

С помощта на метода Монтесори се постига висока емоционална интелигентност, усвояват се полезни социални умения, а не на последно място – има чудесни резултати и в образователен аспект. Именно това прави системата толкова предпочитана от новата генерация учители и педагози – положителните аспекти са много в случая, а това е достатъчно причина методът да се интегрира във все повече частни и дори в държавни учреждения.

Кои са основните му принципи?

Едва ли има някой, който да не е чувал за метода Монтесори, споделят от MontiWay.BG. Той е известен със следното:

  • подтиква децата да се учат, водени от интересите си – когато най-малките биват ангажирани по увлекателен за тях начин, шансът да научат повече и да са доволни от себе си е изключително висок. В случая се залага на това какви са интересите и талантите на детето, за да се чувства то максимално уверено в това, което прави, а и за да се развие устойчивото внимание;
  • акцент върху „чувствителните периоди“ – този термин бива въведен за първи път от Мария Монтесори, която набляга на общо 6 чувствителни периода, с които детето се сблъсква по време на своето развитие. Те се проявяват до навършването на 6 години и започват от самото раждане, като по време на тях най-малките изпитват естествена потребност да развият у себе си дадено умение (за ред, социализация, за движение и за малките детайли, сетивно усъвършенстване и език);
  • зачитане на индивидуалните темпове в група с малко деца – когато се работи с по-малко на брой деца, погледът върху всяко едно от тях ще е много по-задълбочен и обективен. Така педагогът ще може да обърне внимание на всяко едно от тях поотделно, водейки се по неговите индивидуални темпове и интереси. Психологически натиск не се прилага, което прави Монтесори средата предпочитана от много родители;
  • отсъствие на похвали, оценки и наказания – това е още една отличителна характеристика на метода Монтесори, който според специалистите на MontiWay.BG е чудесен начин да се събуди у детето интерес към научаването на нови неща и не само. Когато не присъстват похвали и наказания, детето ще може да се „валидира“ само и единствено чрез самото постижение, което ще се явява и самата награда;
  • работа в смесени групи – при метода Монтесори се залага още и на работата се деца от различни възрасти, като диапазонът е от три години. Това се прави с цел обмяната на ценен опит, което елиминира и елемента на конкуриране. По този начин се усвояват и умения за партниране, които ще бъдат полезни на възпитаниците и занапред в живота.

Методът Монтесори намира широко приложение в наши дни, разказват от MontiWay.BG. Той работи безотказно, като най-голямото му предимство е, че дава на най-малките емоционален комфорт, помага им да бъдат уверени и да развият своите умения и таланти.

Помага ли за това да вдъхнем увереност на детето?

Много родители са свръхобгрижващи, което не помага по никакъв начин на детето. Когато те правят всичко вместо него, то става неуверено и неспособно да вземе само решения. Според метода Монтесори е добре да подкрепяме отрочето си, а не да му „изземваме функциите“, тоест да казваме „Остави на мен“, „Няма да можеш ти, дай на мен“ и други подобни реплики, които не водят до нищо продуктивно.

Наместо това можем да насърчим детето да се опита само, казвайки му, че и ние сами понякога допускаме грешки или не успяваме да се справим с всичко. Така то ще бъде по-уверено и няма да се притеснява, че ще сбърка. Можем също така да предложим помощта си, но не и да я натрапваме, или да правим всичко вместо детето. Друга полезна тактика според Монтесори е да подтикваме детето да споделя, а ние на свой ред да го изслушваме внимателно.