Полезна информация за регистрацията на Европейски патент

Особено важно за изобретателите и собствените на интелектуална собственост е това да могат да защитят труда си така, че той да не стане собственост на конкуренти. Предвид това се извършва регистрация съобразно конкретни правила, съобразно патентното ни ведомство. Но това, което е необходимо да имате предвид е, че се касае именно за обхват, който е само на територията на страната. В случай, че искате да си гарантирате защита с по-голям териториален обхват то се фокусирайте върху европейски патенти – Ipconsulting. Консултантите ще осигурят правна рамка за изготвяне на документи и представителство за да можете да извличате дивиденти от труда си не само предвид регистрацията на патент у нас, но и в Еврозоната.

Изключителни права

Приоритет на патента е, че ви предоставя изключителни права върху конкретното изобретение. В крайна сметка от това зависят дивидентите, които ще извлечете от труда си. европейските патенти обикновено са със срок на действие 20 години, но това не означава, че не може да бъде удължен съответния с цел да не могат други хора да се облагодетелстват от продукт, изобретение, услуга и други.

Правната защита, която осигурява патента се отнася до това да имате пълни права върху изобретението си, което ви дава възможност да преотдавате, преотстъпвате, продавате за определен период от време срещу съответната сума.  Както при патентите, които се регистрират у нас така и за европейските се изисква спазването на определена процедура. Та е свързана с това да се спазят законовите рамки и да се попълни пакет от документи, които предоставят неоспорими доказателства, че вие имате право върху съответното изобретение и сте единствен негов притежател.

Подават се почти аналогични документи за регистриране на патент в ЕПВ. Отново процедурата е свързана с:

 • Разглеждане на заявката;
 • Одобряване;
 • Обхват;
 • Срок;
 • Такси.

Този патент ви предоставя защита върху правото ви на собственост върху изобретението в случай, че се констатират такива нарушения.

Роля на адвокатите по Европейски патенти

 патент

Много хора, които се сблъскват с тези казуси се оказват не достатъчно подготвени за това да изпълнят предписанията на Европейското патентно ведомство за регистриране на интелектуална собственост. Затова има консултантски фирми, които могат да осигурят ефективно решение за подпомагане на процеса за регистрация. Това е доста сериозно облекчение за собствениците на изобретения, тъй като на практика по този начин те спестяват пари, усилия, нерви и могат да разчитат на правна защита при необходимост.

Услугите, на които можете да разчитате що се отнася именно до това да бъде регистриран европейски патент са:

 • Изготвяне на заявка, която е съобразена с нормативната уредба на Европейското Патентно ведомство;
 • Представителство пред институциите;
 • Изготвяне на експертиза и доказателства, които удостоверяват интелектуалната ви собственост върху изобретението;
 • Съдействие за изготвяне на договори за патентно коопериране;
 • Предприемане на различни процедури, които са свързани с оспорване и обявяване на недействителност на европейски патенти;
 • Процедури и защита пред съд, когато има нарушения, които засягат планетните ви права и други.

Разбира се това е само една част от услугите, които могат да ви предоставят адвокатите на регистриране на европейски патенти. Определено има основателни аргументи в полза на такъв тип дейности, тъй като те а насочени именно към това да ви гарантират професионално и коректно отношение.

Цени

Тарифите, които се заплащат за консултантската услуга са различни. На практика те зависят от това за какво се издава патент, за какъв период от време е неговата валидност както и от какъв пакет услуги се нуждае клиента.

Преди да предприемете каквито и да било действия ви съветваме да подходите с нужното внимание и да изберете екип, който има опит, познания както и отлични способности да се справи с всякакви казуси, които се отнасят именно до това да се осигури ефективно, професионално обслужване.

Специалистите обикновено изготвят индивидуална оферта, която е базирана именно на изложеното до тук.