Каква е ролята на щепселите в ежедневието ни

Щепселите се обозначават като специални приспособления, които позволяват на електрическата енергия от контакта да постъпи в използвания уред. Накратко това е посредника, през който електроенергията преминава за да достигне до съоръжението, което желаем да включим. И ако повечето уреди се предлагат фабрично с щепсели то понякога се налага тяхната подмяна съобразно типа на захранването или самите технически особености на уреда. Днес ще ви разкажем за ролята на тези елементи както и видовете, които се предлагат в търговската мрежа.

Технически особености

Щепселите се състоят от две основни части. Едната е по-популярна жаргонно като „мъжка“, а другата като женска. Щепселът и гнездото сформират този полезен елемент, чиято роля е да осигурят транспортиране на електрическата енергия до уреда, който следва да бъде захранен. На пръв поглед се касае за елементарно устроен компонент, който е изключително лесен и безопасен за използване. По отношение на техническите особености, които е необходимо да бъдат достояние на клиентите търсещи такива помощни посредници между ел инсталацията и уредите е важно да се има предвид следното:

  • Какъв тип уред ще захранва;
  • Необходим ли е трансформиращ или със стандартен волтаж;
  • За какъв тип гнездо са предназначени;
  • Каква да е големината и други.

Типовете щепсели, които се предлагат на пазара са доста разнообразни. Към момента има 15 вида, които се наименуват с различни букви от азбуката. Сред най-широко разпространените са тип А, тип В, тип С и т.нат. В различните държави се използват съответните стандарти, което предопределя и типа на щепселите, с които фабрично биват изработвани дадени видове електроуреди. Сигурно сте чували, че  става въпрос за американски, европейски и индийски, които не само се различават визуално, но и са съвместими с различни типове контакти.

Как се избира

Щекери

Няма уред, при който не се използва компонент за осигуряване на захранване с електрическа енергия. Изключение правят мобилните телефони, които се зареждат с безжично зарядно, но пък самото зарядно устройство също се свързва с електрическата инсталация посредством щепсел. Така, че необходимостта от този компонент е решаваща за да може да бъде осигурен пренос на енергия до уреда или устройството.

За да бъдете сигурни, че ще изберете правилния елемент е добре да сте наясно от какъв накрайник се нуждае конкретния уред. Има различни стандарти, които гарантират адаптивно приложение в дадена система. Следва да се вземат под внимание:

  • Ъгъл на корпуса – прав, 45°  или 90°;
  • Вид на корпуса – изработен от ПВЦ материал, пластмаса, бакелит или друг изолационен материал;
  • Цвят – стандартите са за бял и черен, но на пазара се предлагат и многоцветни изделия;
  • За какъв тип ток е предназначен – двуфазен (за 6 и 10 А) или трифазен (за 25 А).

Има много важно значение какъв вид ще изберете с оглед на това да бъде осигурен достоверно захранване на уреда с електроенергия за безопасна експлоатация.

По какво се различават индустриалните от обикновените

Класифицирането на щепселите като обикновени и индустриални не е случайно. Най-общо казано се касае за варианти, които са предназначени за еднофазен или трифазен електрически ток. Разграничаването при обикновените и индустриалните се отнася до това за какъв тип волтаж са предназначени преносителите:

  • Еднофазните са тези, които се прилагат за всички видове битови уреди. Този тип щепсели се състоят от три проводника като през двата протича ток, а третия е неутрален.;
  • Трифазните намират приложение в индустрията и затова са известни още като индустриални. Тук има 4 проводника като трите са активни и през тях преминава ток, а четвъртия е неутрален. Той се състои от повече от два щифта за разлика от обикновените, при които има само два.

В случай, че търсите професионално компетентно мнение и съвети за подбор на качествени щепсели можете да посетите каталога на Ташев Галвинг, където ви очакват богат асортимент от промишлени и монофазни модели.