Скритите течове – как да се справите бързо с тях

Има два метода, с които се извършват откривателни дейности, свързани с течовете в жилищните и нежилищните сгради. главно те се делят на разрушителни и безразрушителни. Ако ви помолим да изберете кой от вариантите да бъде приложен в дома ви без да сте запознати със спецификата на единния и другия способ почти сме сигурни, че ще заложите на този, при който няма къртачни  и разрушителни мероприятия. Популярността на безразрушителните начини, с които се откриват течове в София е много голяма. Тъй като доста голям процент от населението е съсредоточено в столицата то ето повод да се оправдаем и възникването на множество водопроводни аварии в тази част на страната. А многото клиенти изискват бърза, ефективна и комплексна намеса за да бъдат отстранени проблемите. В следствие на това иновациите в София са налице, а разрушителните методи все по-рядко се прилагат. Днес ще ви запознаем с по-ефективните способи и методи за откриване на течове София и ще ви разкрием причините за това защо клиентите ги избират пред традиционните.

Иновациите – фактор за успех и ниски разходи

Причините да се търси по-нов и ефективен вариант за откриване на течове е в това, че се залага на бързината и коректното локализиране на проблема. Разрушенията и къртенето са остарял начин да се търси авария и днес почти не се ползват подобни действия. Не само, че не се знае колко като облицовка ще се наложи да бъде свалена от стената и пода, а освен това последващите разходи за покриване на материалните щети определено няма да ви харесат. Ето, че днес потребителите от София могат да разчитат на по-интелигентно решение, а именно използването на апаратура за установяване местоположението на теча. Когато се прилага уред то всякакви разрушителни действия се елиминират поне до момента на провеждане на самата ремонтна дейност.

А като варианти и апарати, които се прилагат за установяване на мястото на възникване на теча можем днес в 21 век да изброим не малко варианти:

  • Термокамери.

Ефективни и коректни апарати, с които се локализира теча само с помощта на разликата в температурите. Те са лесно преносими и могат бърза да обследват големи площи. Използват се главно в закрити пространства;

вик течове
  • Влагомери. Работят на принципа на термокамерите, но отчита повишаване на влагата и така се стига до откриване на теч;
  • Ендоскопски камери. В София не са малко ВиК фирмите, които работят с такива камери. Те се пилагат при обекти в по-мащабни размери като в самите водопроводни тръби се прокарва миниатюрна камера, която дава точна информация за възникналия проблем;
  • Оцветен газ. Това е не точно апарат, а специфичен метод, с който се установяват пукнатини в централни водопроводни инсталации.

Изключителна ефективност отчитат водопроводчиците от София при прилагане на безрязрушителните методи. Разбира се, не а малко причините да се избират такива услуги и от клиентите, затова ще ви запознаем и с тях.

Положителните последствия от прилагането на уреди за откриване на течове

Логично е и вие да желаете да избегнете разрушенията при съмнение за наличие на теч. Всеки от методите, които изброихме е доказал своите положителни качества. Днес на фона на многообразните технически варианти е ясно, че и ВиК сектора няма как да бъде подминат от тази гледна точка. Колкото по-бързо и безопасно се открие теча, то експертите могат да предприемат действия по неговото отстраняване. а ето ги  и ползите от прилагане на безразрушителните методи за течове откриване София:

  • Бързина;
  • Точно локализиране на аварията;
  • Оглед на големи площи;
  • Лекота и прецизност при ползване на апаратурата;
  • Никакви разрушения и излишни разходи.

В сравнение с тривиалния способ с разрушения прилагането на термокамери и други уреди за откриване на течове стойността на услугата е многократно по-ниска, което е още една причина да вземете под внимание иновативните начини за справяне със ситуацията.