Отвертки – роля и видово разнообразие

Дори у дома се налага непрекъснато да се завиват или отвиват винтове. Вероятно се досетихте, че днес ще си говорим за отвертките. Действително това са ръчните инструменти, които намират приложение във всяка една работилница, дом, занаятчийски цех, офис и всякакви други. Широкото им приложение е повод да ги разгледаме малко по-подробно, тъй като действително ролята им е изключително голяма предвид широкото приложение, което намират в толкова различни като вид места. На пръв поглед напълно елементарни, но невероятно практични са тези инструменти, тъй като още от създаването си през 16 век те се превръщат в основен ръчен инструмент, който е бил използван за сглобяването на рицарските доспехи, брони и шлемове. Използването на отвертки до днес като основни помощни инструменти за всеки ремонт, монтаж и поправка идва да покаже, че е желателно да сте наясно точно какво представляват и какви са видовете, които най-често се използват в ежедневието.

За ползите от употребата на отвертки

Толкова широко е приложението на тези ръчни инструменти, че където и да се обърнете ще видите продукта от тяхното използване. Всъщност ще изброим някои от сферите,  които отвертките се използват почти непрекъснато:

 • Дребни или по-сложни битови ремонти;
 • Монтаж на мебели;
 • Монтаж на дограма, врати;
 • Авторемонти;
 • Автомобилостроене;
 • Корабостроене;
 • Строителство;
 • Ремонт на битова техника и много други.

Несъмнено това, което е необходимо да се има предвид е това, че отвертките се ползват основно за отвиване и завиване на различни видове винтове. Разбира се с напредването на технологиите това, което е важно да отбележим е, че осъвременените отвертки сега са електрически и са доста по-удобни и лесни за манипулиране. Но въпреки навлизането на технологиите и създаването на революционни инструменти, които са бързи и компактни, пестят време и усилия, то ръчните отвертки все още се считат за универсални устройства, на които можем да разчитаме както при по-дребни така и за по-сложни ремонтни и монтажни дейности.

Видово разнообразие

Елементарен инструмент, на с много приложения, а освен това се оказва, че е доста разнообразен като видове, които можете да откриете на пазара. По своята специфика отвертката се състои само от три основни части:

Отвертка
 • Дръжка;
 • Тяло;
 • Връх.

Именно от формата на върха отвертките се делят на разнообразни варианти, които намират приложение в съответните сектори. Всъщност колкото на вид винтове има на пазара то се оказва, че за тяхното завиване и отвиване е необходимо да бъдат използвани и съответните видове отвертки.

Според типа на върха едни от най-масово ползваните отвертки са:

 • Права

Във всеки дом има такъв ръчен инструмент. Това са отвертките, които се приемат за най-универсалните видове. Нейния връх е сплескан, а ширината на върха може да бъде доста разнообрзна. Правите отвертки се предлагат в различни размери с цел да бъдат отвивани и завивани всякакви винтове, които са с права или още известна като единична резба (шлиц);

 • Кръстата отвертка

Това е втората по разпространение като вид отвертка. Нарича се кръстата, тъй като самия ѝ връх представлява кръстче. Тези отвертки са изключително удобни за завиване и развиване на винтове, които са с кръстат шлиц, но тук отново трябва да обърнете внимание на факта, че има различни размери и големини. Ролята на кръстатата отвертка е да осигури стабилност при завиване и да не позволи изплъзване на отвертката от шлица на винта. Предвид това, че повечето винтове днес са с кръстат шлиц това налага и честата употреба на такъв вид отвертки;

 • Отвертка звезда

Тя наподобява кръстата отвертка, но върха и е звездовиден. Предназначена е за развиване и отвиване на звездовидни винтове. Ако обърнете внимание на повечето домашни уреди ще забележите, че повечето от тях са сглобени именно  такива винтове.

 Богата гама от отвертки за вашия дом или професионална дейност можете да откриете в онлайн магазин Ташев Талвинг.