Защо е нужно да се наеме лицензиран екип за смяна на водомер

Независимо от социалния си статус всяко едно домакинство праща месечни режийни разходи като електричество и вода за битови нужди. Тези ресурси имат за цел да създадат елементарни условия на живот, а потребителите от своя страна заплащат съответната цена. За да има регулярно и коректно отчитане на показанията обаче е важно уредите за отчитане да работят коректно. А тъй като все пак става въпрос за техника то е ясно, че в даден момент е неизбежно да се стигне до повреда. За дефектите по водомерите ще си говорим днес и ще ви дадем съвети за това на кой да поверите тази отговорна задача.

Как да разберем че, водомера е за смяна

Изключително важно е на входа на водопроводната ни инсталация да има водомер. Той отчита месечните показания и на тяхна база се тарифира съответната месечна сметка. Това, което е важно да се отбележи тук, че има две основни причини за са бъде наложена подмяна на водомера:

  • Уреда отчита некоректно;
  • Уреда е стар и има вероятно всеки момент да даде някакъв дефект.

Това са основните мотиви, които биха били определящи за това да се потърси водопроводчик, който да извърши смяната на водомера в съответния кратък срок. Освен представените симптоми за нуждата от подмяна на водомер е важно да се отбележи, че не всеки има правото да демонтира пломбиран и узаконен измервателен уред. Така, че след като ма налице причини за смяна то следващото ниво е да се наеме съответния екип, който е оторизиран да направи това.

Звучи леко объркващо, но всъщност  не е така. За подробна информация при нужда от смяна  на водомери – hidro-start.com е в готовност да разясни всички възникнали въпроси.

Ако водомера ви отчита повече от обичайното, не отчита никакви показания и така ощетява ВиК дружеството доставчик то незабавно се уведомява инкасатора, който е зачислен към вашия район. Ако водомера е с дистанционно отчитане и нямате контакт с лице, което да посещава адреса ви за отчитане на данните можете директно да се свържете с административните обслужващи структури на дружеството за вашия квартал. Начини за да информирате за възникналата ситуация има, така че наистина има значение какви ще са следващите ви стъпки за извършване на ремонт.

Наемане на водопроводчик

Звучи лесно, бързо и без особени драматични моменти. Но касае ли се за изправността на водомера е важно да се има предвид това, че услугата може да се извърши единствено от фирми, които имат валиден лиценз за това. На hidro-start.com можете да получите интересни данни за това кое всъщност налага изискването за лиценз. Ако нямате време и търсите обобщена информация то от Хидро Старст специално за нашите читатели ще представят в кратък план какво представлява подмяната на водомерите и през какви етапи преминава.

Особеното при услугата смяна на водомер е това, че се изисква валиден лиценз на екипа, който да проведе ремонта. Определящи са две фокусни точки:

водомер
  • Търсенето на лицензиран екип;
  • Узаконяване на новия водомер.

Това са две неразривно свързани момента, защото в крайна сметка точно имащия право да демонтира, монтира и узаконява нов водомер е именно водопроводчика, който разполага с лиценз от вик дружеството доставчик.

Етапи:

  • Оглед на достъпа до водомера;
  • Избор на водомер, който да отговаря на изискванията за технически показатели на дружеството доставчик;
  • Демонтаж на дефектиралия водомер;
  • Издаване на приемо-предавателен протокол за номер на пломба и сериен номер на демонтирания водомер;
  • Монтаж на нов водомер;
  • Узаконяване на водомера, което включва изготвяне на бланка с подробен опис на новите параметри на измервателния уред, включително и номер на новата пломба.

Всеки етап е важен и се провежда контролирано и отговорно. Хидро Старт предлага на своите клиенти освен висококачествена услуга и гаранции за труд, както и техническа изправност на водомера.